Язычество древних белорусов

 
Название: Язычество древних белорусов
Автор(ы): Дучыц Л. У.
Клімковіч І. Я.
Год издания: 2014
Язык: Белорусский
Аннотация: Книга посвящена этнической религии древних белорусов. Мифы, предания, легенды и верования наших предков рассказывают про их мировоззрение, образ жизни и духовный мир, обычаи и обряды, суеверия, богов и легендарных героев, тотемных животных и сакральные растения. Читатель узнает, какими оберегами пользовались наши прадеды, какие магические практики исполняли во время календарных обрядов и в повседневной жизни. Современнику будет интересно познакомиться с разнообразными духами жилища, хозпостроек и природных локусов, с ведьмаками и волшебницами, оборотнями и иными демоническими существами.
Вых. данные: Дучыц Л., Клімковіч І. Язычніцтва старажытных беларусаў. Мн.: Харвест, 2014. 368 с.
Оглавление: Прадмова: што такое язычніцтва?
Уводзіны
Раздзел I. СТАРАЖЫТНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ ПРА СУСВЕТ
Глава 1. Касмічныя стыхіі: зямля, вада, паветра, агонь
Глава 2. Неба: сонца, месяц, зоркі
Глава 3. Прыродныя з’явы: вецер, дождж, засуха, вясёлка, навальніца, гром, маланка, снег, лёд, раса
Глава 4. Тагасвет: як уладкаваны, душа, яе шлях на той свет, наўі
Глава 5. Сусветнае дрэва як сімвал трох прастор: верхняй, сярэдняй і ніжняй
Раздзел II. ПАГАНСКІЯ БОСТВЫ, МІФІЧНЫЯ ПЕРШАНАСЕЛЬНІКІ І ГЕРОІ
Глава 1. Мужчынскія боствы: Бог, Светавіт, Трыглаў, Сварог, Дажбог, Пярун, Ярыла, Вялес
Глава 2. Жаночыя боствы: Вялікая Багіня-Маці, Мокаш, Параскева Пятніца, Лада, Лёля, Цёця, Мара
Глава 3. Міфічныя першанасельнікі Беларускай зямлі: Бай, волаты і валатоўны, асілкі
Глава 4. Свяцілішчы і святары, жрацы, вайдэлоты
Глава 5. Ідалы
Раздзел III. ЧАЛАВЕК - АД НАРАДЖЭННЯ ДА СМЕРЦІ
Глава 1. Чалавек як мікракосм і частка прыроды
Глава 2. Мужчына і жанчына
Глава 3. Цяжарнасць і нараджэнне
Глава 4. Вясельныя абрады
Глава 5. Смерць, нябожчык, пахавальны абрад
Раздзел IV. ВЕРА Ў ЗВЫШНАТУРАЛЬНУЮ РОДНАСЦЬ З ПРЫРОДАЙ
Глава 1. Сакралізаваныя жывёлы
Глава 2. Сакралізаваныя птушкі
Глава 3. Сакралізаваныя насякомыя
Глава 4. Культ дрэў
Глава 5. Культавыя расліны
Раздзел V. ВЕРА Ў ІСНАВАННЕ ДУХАЎ
Глава 1. Духі дома і гаспадарчых пабудоў
Глава 2. Духі лёсу, апекуны і праціўнікі сям’і
Глава 3. Духі прыродных абшараў
Глава 4. Духі хвароб
Глава 5. Напаўлюдзі-напаўдэманы
Глава 6. Чорт
Раздзел VI. НАРОДНЫЯ ВЕРАВАННІ Ў КАЛЯНДАРНАЙ АБРАДНАСЦІ
Глава 1. Народны каляндар
Глава 2. Зіма
Глава 3. Вясна. Пачатак гаспадарчага года
Глава 4. Лета
Глава 5. Восень і збор ураджаю
Глава 6. Маладзік
Раздзел VII. МАГІЧНЫЯ ПРАКТЫКІ
Глава 1. Абярэгі
Глава 2. Ахвярапрынашэнні
Глава 3. Абрады ахоўнай магіі
Глава 4. Рэліктавыя абрады і звычаі
Пасляслоўе
Беларускі язычніцкі пантэон
Слоўнік
Літаратура для паглыбленага вывучэння тэмы язычніцтва
Пылится: Штаб УК