Сакральная география Беларуси

 
Название: Сакральная география Беларуси
Автор(ы): Дучыц Л. У.
Клімковіч І. Я.
Год издания: 2011
Язык: Белорусский
Аннотация: Книга представляет собой одну из первых попыток в нашей стране систематично осмыслить традиционное и культурное наследие белорусов, сохраненное нашими предками в легендах и преданиях, географических названиях, богатом фольклорном материале. Авторы книги попытались результаты собственных наблюдений и исследований, полученные во время археологических раскопок, этнографических и фольклорных экспедиций, распределить по разделам, каждый их которых посвящен той или иной сакральной части нашего ландшафта.
Вых. данные: Дучыц Л.У., Клімковіч І.Я. Сакральная геаграфія Беларусі. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011. 384 с.
Оглавление: Уводзіны
Раздзел І. УЗГОРКІ
. Святыя горы
. Сляды язычніцкіх капішчаў
. Лысыя Горы
. Красныя Горкі і іншыя “каляровыя” ўзгоркі
. Дзявочыя, Бабіны і Дзедавы Горы
. Княжыя, Каралеўскія і Царскія Горы
. Міфічныя персанажы, людзі і прырода ў назвах гор
. Літаратура
Раздзел ІІ. АЗЁРЫ І РЭКІ
. Святыя азёры
. Паселішчы і храмы, што праваліліся
. Багацце назваў і паданняў
. Рэкі і ручаі
. Легендарныя астравы
. Затопленыя скарбы
. Павер’і пра азёры, рэкі і ручаі
. Літаратура
Раздзел ІІІ. КРЫНІЦЫ
. Крыніцы-гойбіты
. Народныя назвы крыніц. Паданні
. Вада – камень – узгорак – дрэва
. З’яўленне цудадзейных абразоў
. Крыніцы ў каляндарных святах
. Крынічныя фэсты і кірмашы
. Павер’і, звязаныя з крыніцамі
. Літаратура
Раздзел ІV. БАЛОТЫ
. Міфалогія балот
. Паданні пра паходжанне балот
. Заклятыя балоты
. Народныя назвы балот і выспаў
. Чортавы балоты. Здані
. Ахвяраванні балотам. Затопленыя скарбы
. Літаратура
Раздзел V. КАМЯНІ
. Культ каменя ў беларусаў
. Камяні-следавікі
. Валуны – скамянелыя людзі і жывёлы
. Камяні-краўцы і камяні-шаўцы
. Камяні-капішчы і багавікі
. Чортавы камяні
. Камяні з паглыбленнямі і ямкамі
. Каменныя крыжы
. Літаратура
Раздзел VІ. ДРЭВЫ
. Сусветнае дрэва. Культ дрэў у беларусаў
. Дубы-асілкі
. Святыя хваіны: сосны і елкі
. Ліпы, бярозы і грушы
. Іншыя сакральныя дрэвы
. Забабоны, звязаныя з дрэвамі
. З’яўленне цудадзейных абразоў
. Гаі і лясы
. Літаратура
Раздзел VІІ. ГАРАДЗІШЧЫ І СЕЛІШЧЫ
. Рэшткі старых умацаваных паселішчаў у светапоглядзе беларусаў
. Замкі і Замчышчы
. Татарскія, Шведскія і Французскія горы
. Царкавішчы і Касцелішчы
. Гарадзішчы-свяцілішчы
. Архаічныя паданні пра старыя гарады
. Скарбы, здані, забабоны
. Сляды селішчаў
. Літаратура
Раздзел VІІІ. КУРГАНЫ
. Курганныя могільнікі і народныя ўяўленні пра іх утварэнне
. Валатоўкі і волаты
. Татарскія, Шведскія, Французскія і іншыя магілы
. Вялікія і адзіночныя курганы
. Разнастайнасць паданняў
. Ушанаванне курганоў
. Забабоны, звязаныя з курганамі
. Літаратура
Раздзел ІХ. СТАРЫЯ МОГІЛЬНІКІ
. Паданні пра паходжанне могільнікаў, іх апісанне
. Народныя назвы
. Скарбы і здані
. Забабоны пра могільнікі, надмагіллі, капліцы
. Жальнікі і каменныя магілы
. Памінанне продкаў
. Літаратура
Раздзел Х. ПЯЧОРЫ, ПАДЗЯМЕЛЛІ, ЯРЫ...
. Беларускія пячоры
. Падзямеллі і падземныя хады
. Паданні і павер’і пра пячоры і лёхі
. Яры і ямы
. Лагчыны
. Валы
. Літаратура
Раздзел ХІ. ДАРОГІ
. Дарогі ў міфа-рытуальнай традыцыі
. Грэблі Княжыя, Шведскія, Французскія і іншыя
. Масты, пераправы і брады
. Прыдарожныя крыжы, камяні і капліцы
. Калоны
. Літаратура
Раздзел ХІІ. МІФАЛОГІЯ І ГІСТОРЫЯ Ў МІКРАТАПАНІМІЧНЫХ НАЗВАХ І ПАДАННЯХ
. Язычніцкія боствы і хрысціянскія святыя
. Міфалагічныя асобы
. Этнонімы
. Вітаўт і Баторый
. Каралева Бона
. Карл ХІІ і Пётр І
. Кацярына ІІ
. Напалеон І Банапарт
. Князі, героі і простыя людзі
. Літаратура
Заключэнне
Дадатак. Народныя назвы археалагічных і сакральных ландшафтных аб’ектаў Беларусі
Геаграфічны паказальнік
Пылится: Штаб УК