Несвиж и Радзивиллы

 
Название: Несвиж и Радзивиллы
Автор(ы): Шишигина-Потоцкая К. Я.
Год издания: 2001
Язык: Белорусский
Аннотация: Былое древнее поселение на берегу речки Уши в начале XVI столетия стало главной резиденцией известной семьи, центром культуры Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского, вторым городом в государстве после Вильни. История города Несвижа и легендарного рода Радзивиллов тесно связаны между собой. Об этом книга.
Вых. данные: Шышыгіна-Патоцкая К.Я. Нясвіж і Радзівілы. Мн.: Полымя, 2001. 240 с.
Оглавление: Прадмова

ЛЯ ГЭТЫХ СЦЕН ПРАЙШЛІ ВЯКІ
Повязь часоў
Музыка ў камені
У засені старых паркаў
Мастацтва пэндзля і разца
Паўстае са старонак
Скарбы кніжных і архіўных сховішчаў
Талія Мельпамена і нясвіжскае “ДО”

ПАХОДЖАННЕ РАДЗІВІЛАЎ
Войшунд па мянушцы Радзівіліо
Заснавальнік нясвіжскай лініі
Ян Радзівіл Барадаты
Геркулес Літоўскі
Юры Радзівіл “Пераможца”
Дыпламат і канцлер
Мікалай Радзівіл Чорны
Пераможца на рацэ Вуле
Мікалай Радзівіл Руды
Першы падарожнік Беларусі, святлейшы пілігрым
Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка
Сыны Сіроткі
Крыштоф Мікалай Радзівіл
Ян Юры Радзівіл
Альбрэхт Уладзіслаў Радзівіл
Жыгімонт Караль Радзівіл
Аляксандр Людвік Радзівіл
Здраднікі? Не! Патрыёты
Януш Радзівіл
Багуслаў Радзівіл
Радзівілы – Сабескія
Міхал Казімір Радзівіл
Вялікі канцлер Літоўскі – палітык разважлівы і памяркоўны
Караль Станіслаў Радзівіл
Князь Гетман
Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька
Дзівосны Пане Каханку
Караль Станіслаў Ануфры. Ян Непамуцэн радзівіл
Паэт і кампазітар
Мацей Радзівіл
Адважны рамантык
Дамінік Геранім Радзівіл
Сябра Гётэ і Шапэна
Антоні Генрык Радзівіл
Яны вярнулі славу замку
Антоні Вільгельм Радзівіл і Марыя дэ Кастэлян дэ Талейран
Іх з’яднала любоў да Беларусі
Мікалай Вацлаў Радзівіл і Марыя магдалена. Радзівіл з Завішаў
Радзівілы ХХ стагоддзя
Антоні Альбрэхт Радзівіл
Леон Уладзіслаў Радзівіл
Караль Мікалай Радзівіл
Януш Францішак Радзівіл
Станіслаў Альбрэхт Радзівіл

ЧОРНАЯ ДАМА НЯСВІЖСКАГА ЗАМКА
Хто яна, містычная незнаёмка?
Сапраўдныя падзеі і чуткі
Яе лепшыя часіны
Каханне стагодззя
Доўгае процістаянне
Апошнія дні каралевы
Жалобны картэж
Абраз маткі Боскай Астрабрамскай
Барбара Гіжанка
Знаходка Віленскага сабора
Вачамі даследчыкаў

ПАДАННІ І ЛЯГЕНДЫ
Дуб і сасна
Таямніцы нясвіжскіх саркафагаў
“Гарбаты” саркафаг
Загадкавая бочачка
Слёзы Марыі
Авэ Марыя
Нязнойдзены клад
Новае ў пошуках Радзівілаўскай скарбніцы
Камень-чараўнік
Герб роду Радзівілаў

Summary
Пылится: Штаб УК