Откровение Девы Марии в Кибехо. Первое откровение, признанное церковью в XXI в.

 
Название: Откровение Девы Марии в Кибехо. Первое откровение, признанное церковью в XXI в.
Автор(ы): Ukleja SDB, ks. Ryszard
Budzyński Stefan
Год издания: 2001
Язык: Польский
Аннотация: Представленная книга содержит описание первого признанного Церковью в XXI столетии явления Пресвятой Девы Марии в Кибехо (Руанда) в 1981 году. Мария явилась трем девочкам, продемонстрировав различные видения и передав свои послания. Она предсказала за 13 лет гражданскую войну между племенами Хуту и Тутси, в которой погибло около миллиона человек. Через двадцать лет исследований специальной теологической комиссией специальным декретом был утвержден сверхъестественный характер этих явлений.
Вых. данные: Ukleja SDB, ks. Ryszard, Budzyński S. Objawienia maryjne w Kibeho. Pierwsze objawienia uznane przez Kościoł w XXI w. Warszawa, 2001. 104 s.
Оглавление: Słowo wstępne
Objawienia prywatne w świetle nauki Kościoła
W jaki sposób objawiają się istoty nadprzyrodzone
Najświętsza Maryja Panna ukazuje się w Ruandzie
Fakty
Orędzie
Znaki i cuda
Cud wielkiego ciężaru
Cud deszczu
Cud z 5 sierpnia 1982 roku
Przebieg objawień w Kibeho
Badania i aprobata autentyczności objawień
Ruandyjska apokalipsa
Podłoże konfliktu
Strach i uległość
Jak przygotowywano ludobójstwo
Wybuch wojny i przebieg zagłady
Jak ginęli ludzie i jak niektórym udało się przeżyć
Wielka ucieczka Hutu
Zabójstwa biskupów i księży
Kościoł między dwoma frontami
Refleksje ogólne
Deklaracja biskupa diecezji Gikongoro w sprawie objawień w Kibeho (Ruanda), 29.6.2001 r.
Kościół katolicki uznaje objawienia
Bibliografia
Пылится: Штаб УК