Книга богородичных откровений с I по XX в.

 
Название: Книга богородичных откровений с I по XX в.
Автор(ы): Hierzenberger Gottfried
Nedomansky Otto
Год издания: 2003
Язык: Польский
Аннотация: Представленная книга включает в себя случаи явлений и откровений Богоматери, происходивших по всему миру. Ее целью является учет как можно максимального количества всех известных на сегодняшний день ее явлений (более 900), с доминированием при изложении не скептического отношения, а показаний очевидцев.
Вых. данные: Hierzenberger G., Nedomansky O. Księga objawień maryjnych od I do XX w. Warszawa, 2003. 632 s.
Оглавление: Wstęp od wydawcy polskiego
Przedmowa
OBJAWIENIA MARYJNE I JAK JE ROZUMIEĆ
Żywe doznania wiary
Dzisiejszy stosunek do objawień i przesłań
Czym są objawienia Matki Boskiej – problem zjawisk
Czy można udowodnić prawdziwość tych zjawisk?
Znaczenie parapsychologii w kwestii objawień
Zewnętrzna postać Maryi w objawieniach
Problem wiarygodnego odtwarzania objawień
Najświętsza Panna a mistycy
Czynności Maryi podczas objawień
Co winno cechować świadków objawień
Myśl przewodnia przesłań maryjnych – kwestia treści
Proroctwa apokaliptyczne
Przestrogi przed niebezpiecznymi innowacjami w Kościele
Określenia i tytuły Maryi
Objawienia maryjne a Urząd Nauczycielski Kościoła
Kwestie otwarte
OBJAWIENIA I PRZESŁANIA MARYJNE NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Wiek pierwszy
Wiek drugi
Wiek trzeci
Wiek czwarty
Wiek piąty
Wiek szósty
Wiek siódmy
Wiek ósmy
Wiek dziewiąty
Wiek dziesiąty
Wiek jedenasty
Wiek dwunasty
Wiek trzynasty
Wiek czternasty
Wiek piętnasty
Wiek szesnasty
Wiek siedemnasty
Wiek osiemnasty
Wiek dziewiętnasty
Wiek dwudziesty
ZALĄCZNIKI
Wykaz miejsc objawień
Wykaz wizjonerów
Wykaz określeń własnych Maryyi i Jej tytułów
Bibliografia
Пылится: Штаб УК