Люди, демоны, экзорцизмы

 
Название: Люди, демоны, экзорцизмы
Автор(ы): Proja, Giovanni Battista
Год издания: 2006
Язык: Польский
Аннотация: Экзорцизмы, одержимость дьяволом, магия… Разве христианин, живущий в XXI веке, должен верить в присутствие Дьявола и его активность? На множество вопросов, связанных с Сатаной и миром оккультизма, экзорцизмами и суевериями Дж. Пройя старается дать в этой книге ясный и убедительный ответ. Автор анализирует проблему в свете Библии и учения Церкви. Разоблачая деяния Сатаны в различных сферах жизни человека, автор выражает жизнеутверждающую мысль: в единении с Христом христианин сильнее любых хитростей нечистого.
Вых. данные: Proja, Giovanni Battista. Ludzie, demony, egzorcyzmy. Kraków-Ząbki, 2006. 192 s.
Оглавление: Przedmowa
Wprowadzenie
ANIOŁOWIE
Kościoł katolicki i kult aniołów
Niewłaściwa pobożność
Uwaga teologiczna
DIABŁY
Imiona demonów
Noty uzupełniające
Diabły i wiara
JEZUS ZBAWICIEL I WYBAWICIEL
Kuszenie Jezusa
Jezus uwalnia od opętania diabelskiego
Nauczanie Jesusa
PISMO ŚWIĘTE O SZATANIE
Stary Testament
Księga Mądrości
Księga Zachariasza
Księga Tobiasza
Mentalność religijna Hebrajczyków
Religijność hebrajskiej diaspory
Nowy Testament
Św. Piotr
Św. Paweł
Św. Jan Tadeusz
Św. Juda Tadeusz
CEL I STRATEGIE SZATANA
Oddalenie od Boga
Szatańskie strategie
Pokusy
Dręczenia
Satanizm – podległość diabłu
PRZYCZYNY DRĘCZEŃ DIABELSKICH
Wola diabla
Grzechy
Grzechy pychy
Grzechy nienawiści
Grzechy nieczystości
Grzechy bluźnierstwa
Bóg i mamona
OKULTYZM
Magia
Oszustwa
Wnioski dotyczące magii i oszustw
Nekromancja. Spirytyzm
Pakt z diabłem
DIABELSKIE FAŁSZOWANIE ŚLADÓW
Fattura aktywna
Fattura pasywna
Maleficium
„Złe oko” (malocchio) i zawiść
Przeszkody
6 pytań, 6 odpowiedzi
Negatywność
Klątwy
Klątwy rodzicielskie
Klątwy wyszydzonego biedaka
Klątwy kapłańskie
Klątwy i diabeł
PRZEKAZANIE WŁADZY PRZEZ CHRYSTUSA
Przeobrażenia historyczne
Obecne stanowisko Kościoła
Pro memoria o egzorcyzmach
EGZORCYZMY
Pierwsza formuła egzorcyzmu
Druga formuła egzorcyzmu
Trzecia formuła egzorcyzmu
Zalecenia praktyczne
Zagadnienia szczegółowe
Egzorcyzmy na odległość
Fotografie
Telefonicznie
Błogosławieństwa różne
Diabeł i muzyka
Suplementy
BIBLIA I MAGIA
Wnioski
STANOWISKO KOŚCIOŁA WOBEC MAGII
ZABOBONY
Nieprawidłowe użycie wody święconej
Nieprawidłowe użycie kadzidła
Zabobonne modlitwy
Listy, łańcuszki św. Antoniego i św. Rity
Pseudomodlitwy chorych umysłów
Przyzwyczajenia i niepoprawny kult
NONSENSOWNE PRAKTYKI
Uzdrowienie drzewa genealogicznego
Bolesne wspomnienia
Znak krzyża
Namaszczanie ołejem
Krucyfiks z medalikiem św. Benedykta
Kult świętych
NIEDORZECZNE ZWYCZAJE
FORMUŁY
Akt wyrzeczenia się Szatana
Poświęcenie wody
Błogosławieństwo oleju
Błogosławieństwo soli
Posłowie do wydania polskiego – ks. dr. A. Posacki SJ
Пылится: Штаб УК