Повествование экзорциста

 
Название: Повествование экзорциста
Автор(ы): Amorth, ks. Gabriele
Год издания:
Язык: Польский
Аннотация: Как защититься от злого духа? Если кто-то одержим, виноват ли он сам в этом? Каковы признаки присутствия и действий дьявола? Существуют ли чары и сглаз? Можем ли мы от них освободиться? На эти и иные вопросы, пугающие современного человека, отвечает известный и уважаемый экзорцист римской диоцезии – ксендз Габриель Аморт. Его книга «Повествование экзорциста» была встречена с большим интересом. Об этом говорят 14 изданий на итальянском языке и переводы на 12 языков мира.
Ксендз Габриель Аморт в «Повествовании экзорциста» стремится не только поделиться с читателями многолетним опытом экзорциста, но и, прежде всего, предостеречь всех христиан от игнорирования деяний Сатаны, чтобы противопоставить ему свою силу веры и Слова Божьего. Так можно избежать ловушек обманщиков, магов, чародеев и гадалок.
Вых. данные: Amorth, ks. Gabriele. Wyznania egzorcysty. 16-te wyd. Częstochowa, 2005. 222 s.
Оглавление: Wprowadzenie
Wstęp
Centralne miejsce Chrystusa w Bożym dziele stworzenia
Potęga szatana
Dodatki
Widzenie szatana przez papieża Leona XIII
„Dary” szatana
Egzorcyzmy
Osoby dotknięte przez złego ducha
Dodatek
Czy należy się lękać złego ducha
Odpowiada św. Teresa od Jezusa
Od czego zacząć?
Pierwsze „błogosławieństwa”
Zachowanie złego ducha
Wyznanie człowieka dotkniętego przez złego ducha
Skutki egzorcyzmu
Woda, olej, sól
Egzorcyzmowanie domów
Czary
Dokładniej o magii
Kto może wypędzać złe duchy?
Zapomniany rytuał
Dodatki
Nauka św. Ireneusza o szatanie i dzele Chrystusa
Dokument Stolicy Aostolskiej dotyczący szatana i złych duchów
Potrzeba odnowy duszpasterstwa
Dodatki
Dokument Kongregacji Nauki Wiary
Niebezpieczeństwo wypędzania ducha przez osoby niekompetentne
Zakończenie
Modlitwy o uwolnienie od złego ducha
Пылится: Штаб УК