Экзорцизмы Аннелизы Мишель. Одержимость в Клингенберге в свете науки

 
Название: Экзорцизмы Аннелизы Мишель. Одержимость в Клингенберге в свете науки
Автор(ы): Goodman, Felicitas D.
Год издания: 2005
Язык: Польский
Аннотация: Фелицитас Гудман, американский профессор антропологии культуры, красочно описывает историю девушки Анелизы, которая стала жертвой устаревших интеллектуальных суеверий. Однако, речь здесь не идет о теологии Сатаны или практике экзорцизмов. По мнению автора, представившей здесь подробную документацию, причиной смерти Анелизы стало отравление психотропными препаратами, которые применялись неоправданно, когда она вовсе не была больна психически, а была одержима, что в книге убедительно показывается.
Существенным тезисом книги является то, что Анелиза стала жертвой псевдонауки, а не якобы устаревшей христианской теологии, как это заявили средства массовой информации по всему миру. Эхо данной истории отражено в фильме «Экзорцизмы Эмилии Роуз» (Реж. Скотт Дерриксон, 2005), основанного на реальных событиях именно этого случая.
Вых. данные: Goodman, Felicitas D. Egzorcyzmy Anneliese Michel. Opętanie w Klingenberg w świetle nauki. Gdańsk, 2005. 380 s.
Оглавление: Wprowadzenie do wydania polskiego (dr. A. Posacki SJ)
Przedmowa (prof. F. Holböck)
Krótki portret autorki
Wprowadzenie
ROZDZIAŁ 1: Dom rodzinny i dzieciństwo
ROZDZIAŁ 2: Sygnały z innej rzeczywistości
ROZDZIAŁ 3: Kapłani i lekarze. Musi się Pani udać do Jezuity!
ROZDZIAŁ 4: Studia pedagogiczne. ...jeśli nie powstanie zapora, z dnia na dzień będzie gorzej
ROZDZIAŁ 5: Egzorcyzm. Sześć demonów! Każde imię to program
ROZDZIAŁ 6: Pociecha w udręce. Nadciąga katastrofa
ROZDZIAŁ 7: Egzorcysta jest śmierć. Przeciwko diabłu nie ma zastrzyku
ROZDZIAŁ 8: Bezsilność i wyrok. ...nawet jeśli pięćdziesiąt milionów ludzi będzie się z tego śmiać!
ROZDZIAŁ 9: Odkrycie podstawy biologicznej w doświadczeniu religijnym. Bajka o chorobie psychicznej
ROZDZIAŁ 10: Zamiast starej metody leczenia (egzorcyzmu). ...śmierć przez narkotyki
Posłowie (prof. G. Siegmund)
Z perspektywy dziesięciu lat: Opinia ks. Proboszcza E. Alta
ANEKSY
Egzorcyzm Kościoła Katolickiego pod obstrzałem? (prof. E. Becker)
Prawdziwa przyczyna śmierci Anneliese Michel (Nota od Wydawcy A. Guilleta)
Trzydzieści lat później: druga Opinia ks. proboszcza E. Alta
Satanizm w Niemczech (prof. R. Ortner)
Egzorcyzm przeprowadzony przez Papieża Jana Pawła II
Anneliese Michel w Niemieckiej Telewizji
Bibliografia
Пылится: Штаб УК