Животворные источники Беларуси

 
Название: Животворные источники Беларуси
Автор(ы): Зайкоўскі Э. М.
Дучыц Л. У.
Год издания: 2005
Язык: Белорусский
Аннотация: Наша страна богата чудесными источниками, озерами и реками. Каждый из водоемов – это не только особая экосистема, но и определенное духовное окружение, имеющее свою историю, свой сакральный мир. Не случайно же «голубым глазам» Родины посвящено столько песен, сказок и легенд. Изложенные в книге сведения о животворных источниках открывают еще одну страницу в духовной культуре нашего народа. Книга адресована широкому кругу читателей, которые стремятся постичь духовную культуру белорусов.
Вых. данные: Зайкоўскі Э.М., Дучыц Л.У. Жыватворныя крыніцы Беларусі. Мн.: Ураджай, 2001. 111 с.
Оглавление: Слова да чытача
СВЯТАЯ ВАДА
ПАМЯЦЬ ПРА КРЫНІЦЫ
Крыніцы з цудадзейнымі абразамі
Вада і камень
Вада – гара – дрэва
Княжыя калодзежы і студні-скарбніцы
Апякунка Пятніца
Юр’еўскія, Ільінскія, Мікольскія і іншыя калодзежы
Пад аховай крыжоў
Сіні Ключ
Святыя калодзежы беларускай сталіцы
Памяць пра крыніцы. Багацце народных назваў, паданняў і павер’яў
Выкліканне дажджу
Ад крыніцы да санаторыя
ЛЕГЕНДАРНЫЯ АЗЁРЫ І БАЛОТЫ
Возера замест храма
Возера на месцы вёскі, горада, маёнтка
Народныя згадкі пра паходжанне балот. Шведавы балоты
Сляды язычніцкіх вераванняў
Княжацкія і каралеўскія вадаёмы
Колеравыя азёры і балоты
Чортава вада
Легендарныя астравы
Затопленыя скарбы. Ахвяраванні вадзе
РЭКІ Ў ЖЫЦЦІ І МІФАЛОГІІ БЕЛАРУСАЎ
Легенды пра паходжанне рэк і ручаёў
Заклятыя рэкі
Камяні і каменныя заборы ў рэчышчах
Рачныя скарбы
Павер’і, звязаныя з рэкамі
Масты і вадзяныя млыны
З гісторыі воднага турызму
ЗАКЛЮЧЭННЕ
Месцазнаходжанне беларускіх культавых крыніц
Народныя назвы культавых вадаёмаў
Літаратура
Пылится: Штаб "УК"